• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/7d71c25baca0726e05a25109e2c970ab.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/514917a5df724a495e91403227911a9e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/d8d6bf575fa6ca79e332a8098d532898.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/804e3dd37eb58fe115e98d84a40c1b2a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/b91431c518e3ce156a9482f6a3b37cdd.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/9e69648b0b743f8b9d417a020cfb1674.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/4d8fdb7d54170c268b84d5550bdbe9c5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/6e1ac3f683d6f25590fe3d53457bc6e0.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/31eebc2db6702739eada98449d64841d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/8d433c3b6747042c3391e93729f02394.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/87f3d9f64f85add0691c071324a66547.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/472c9246c1764c4c2842137b62d32b53.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/33c03fe22d008c1907efba53dcd784f5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/7b6475b59da8a554c28bf1d60c4c4b6e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/bda123b87512a44bb699d1aaa76b6c2f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/6e99babe036ec5aea7cba2d4c5a9ecd5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/16/d8cea98ea4f0e7a711b5627d5ff343b9.jpg
莱盛光标 LSGB-CAN-G59 适用于 CANON IR 2002/2202
 
商品价格: 172.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 247057
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 微信
 • 支付宝
主体
适用机型 CANON IR 2002/2202
打印量 12000
系列 硒鼓
型号 LSGB-CAN-G59
特性
特征 十环认证、废粉率低、打印周期长
规格
颜色 黑色

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!