• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/67c746d8e713b05916f87acd1693e5f3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/103c6e135c6bb207dea9426c74d40a4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/eb7e9b564b4f130f5b54f2e1d4d1b9cf.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/608a73b97fce8153722c292572b50c4e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/6b0aaf57c8c54ee378e814c82879dd45.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/127a0a9178e4fe0d66baecb9e068f333.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/166010123c91d966b876e96df611553d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/e7027f869e1f93a759771cb3db65e2a6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/cc0fe31c59bbe298b1d0d952572d8a29.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/d1111e7614ff13e045c04fd153bb542b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/91ae59c62b82afad07a4e8ab7aa1cd51.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/ff706f3337e0669bdac2c9b0c2c6a2f1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b59158fcd328130a052d5ea15810d710.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/11b9c8e6dabd625fab190b6bafcef5d1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/410ce90e72043a18e4d17bbdb6c78cb0.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b58ac4f8e20fc91c118d9891bec54a61.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/603f987aa4e3ead736626f53429cb254.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/678954b3923fa30f930ddb42ce8e3855.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/37522d502ac1501eea838bd30134968b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/b27ac5e426a1df8bd8849902d7d725da.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/49fb209e27ed2fc6e21792edbb8e247f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/fe4e51e86817681892cf9535add2ba6a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/1a871745cbe54c4d85a95f04eaf90e7b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/11/3d0954cc54ad0926ae74db0d7dae22fb.jpg
绘威CF232A 32A成像鼓不带芯片 适用惠普HP M206dn M230sdn M203dw M227一体机墨盒M227fdw M227sdn硒鼓架Pro
 
商品价格: 149.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 228778
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 微信
 • 支付宝
主体
适用机型 "HP LaserJet Pro M203dw;M203dn; HP LaserJet Pro MFP M227fdw;M227sdn; HP LaserJet Ultra MFP M230sdn;M230fdw; HP LaserJet Ultra M206dn"
打印量 23000页/支(A4幅面 5%覆盖率)
型号 CF232A
规格
颜色 黑色

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!