• http://file8.donvv.com/DonvvFiles/Goods/65043/2021/2/4/afbb806d-cc44-41eb-8344-e4c71d18af11.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/e90f7969d71f24cdd01a50fb79a25712.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/2af7443b5f97b4c321601bbe740a18dd.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/f6ca4c3df84c408350b8dbe54826c37d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/6ff4434bfbd182601f35fe17ac640060.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/5bdd6ae81a8b4aba9a44368c7fd0ff96.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/d7e5a47e9c7b3b63e37c5174f17eceb9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/e90f7969d71f24cdd01a50fb79a25712.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/2af7443b5f97b4c321601bbe740a18dd.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/f6ca4c3df84c408350b8dbe54826c37d.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/6ff4434bfbd182601f35fe17ac640060.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/5bdd6ae81a8b4aba9a44368c7fd0ff96.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/d7e5a47e9c7b3b63e37c5174f17eceb9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/94184db7e0ee6a4edf87f8adeb851e4b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/e59f7bacc132640271dfb94c85348755.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/5/9/e59f7bacc132640271dfb94c85348755.jpg
兄弟MFC-T4500DW彩色打印机A3A4一体机喷墨无线打印复印扫描传真原装连供加墨水自动双面打印 MFC-T4500DW官方标配 四色原装墨水一套
 
商品价格: 5369.00 /
赠送积分: 赠送0分
已销售 0
商品编号: 176956
推荐指数:
 • 支付方式:
 • 微信
 • 支付宝
主体
功能 打印;复印;扫描;传真
型号 MFC-T4500DW
认证型号 MFC-T4500DW
打印机类型 彩色打印机
品牌 兄弟(brother)

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!